Skip to content

Këmisha që s’ka nevojë për larje dhe hekurosje 100 ditë

May 22, 2013

Këmisha e pastër, me aromë, sikur të ishte krejtësisht e re, ndonëse nuk është larë 100 ditë (gati tre muaj e gjysmë). Edhe të tilla këmisha janë krijuar.

“Këmisha apo e brendshmja e bardhë mund të bartet për 100 ditë pa ndërprerë. Pa larje. Pa pastrim kimik. Pa ndryshje, pa erëra të pakëndshme”, thotë themeluesi dhe dizajnuesi i kësaj këmishe Mac.

Sipas dizajnuesit, cilësitë e kësaj këmishe janë avancuar me përdorimin e një materiali special i leshtë, që është rezistuese ndaj ndrydhjes dhe erërave.

Advertisements

From → Shkencë

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: