Skip to content

Fëmijët, si tu mësojmë respektin dhe tu binden rregullave

June 5, 2013

Kur janë rreth moshës 3 vjeç, në fazën e pranimit të vetes, fëmijët nisin të mos binden. Është normale. Por për ti edukuar të kenë respekt dhe zbatojnë rregullat, duhet shumë stil. Zbuloni cilat janë gabimet që duhen shmangur:

E bërtitura

Fëmija frikësohet dhe në vend që të dëgjojë fjalët e prindit ndihet i sulmuar.

Krahasimet

Kjo krijon një garë negative mes bashkëmoshatarëve (më keq akoma nëse ndodh mes vëllezërve). Dhe përmban një gjykim të përgjithshëm sepse vendos se ka një fëmijë të keq dhe një të mirë. Një vërejtje do të ishte mirë. Dhe mos harroni të respektoni personalitetin e fëmijës.

Harroni ndëshkimet

Asnjëherë mos i thoni: “Po nuk pushove nuk ka televizor për një javë”, nëse nuk e bëni me të vërtetë. Në sytë e fëmijëve nuk jeni të besueshëm.

Advertisements

From → Lifestyle

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: